Voedingsmiddelen productie


  • Stofafzuiging mengen en doseren
  • Stofafzuiging van machines
  • Stofzuigen productieomgeving
  • Geurafzuiging

Bij de productie van voedingsmiddelen wordt een grote verscheidenheid aan grondstoffen gebruikt. Deze dienen te worden getransporteerd, gewogen en gedoseerd of gemengd. Bij al deze werkzaamheden komt stof vrij.

In de meeste gevallen kan een praktische bronafzuiging worden gerealiseerd zodat de medewerkers optimaal worden beschermd en verspreiding (vervuiling) van de productieomgeving voorkomen wordt. Dit laatste is belangrijk vanwege de hygiëne eisen die worden gesteld in deze branche. Hierdoor is ook het schoonmaken van de productie omgeving zeer belangrijk. Hiervoor kan een centraal stofzuigsysteem een praktische oplossing zijn. Door stofzuig aansluitingen te maken op diverse plaatsen in de productieruimte, kan de ruimte eenvoudig en hygiënisch worden schoon gemaakt.
Bij het ontwerp van een afzuigsysteem en de keuze van apparatuur dient rekening te worden gehouden met de specifieke eisen in deze branche; de specifieke eisen van de stofsoorten die worden afgezogen (hygroscopisch, statisch, vettig enz.). De apparatuur dient makkelijk te kunnen worden schoongehouden en onderhouden. Er mag geen contaminatie van product plaatsvinden. En de veiligheidseisen op gebied van mogelijk stof explosie gevaar dienen in acht te worden genomen.

Terugwinning van grondstoffen

Sommige grondstoffen kunnen zeer kostbaar zijn waardoor gerichte afzuiging ervoor zorgt dat product kan worden teruggewonnen dat anders verloren zou gaan. Een investering in een afzuiginstallatie kan zich in deze gevallen heel snel terugverdienen.

Bij andere processen in de branche komt geur vrij. Alhoewel dit soms moeilijk objectief te beoordelen valt, zijn er situaties dat geur voor overlast naar de omgeving verantwoordelijk is. Er dienen dan maatregelen te worden genomen om de overlast weg te nemen of te beperken. Filtratie of absorptie van geur met behulp van actief koolfilters is een mogelijke oplossing voor het probleem. Ook ander technieken zoals bestrijding met UV licht en gaswassers kunnen in andere situaties de oplossing zijn.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op