Technisch onderwijs


  • Houtstofafzuiging
  • Lasdampafzuiging
  • Metaalbewerking (draaien, frezen enz.)
  • Soldeerdampafzuiging
  • Stofafzuiging metsellokaal
  • Voedingsmiddelen afzuiging
  • Voertuigen uitlaatgasafzuiging
  • Verf dampafzuiging

In het technische onderwijs komt op verschillende vakgebieden stof en damp vrij. Omdat het onderwijs een voorbeeldfunctie vervuld en de werknemers van de toekomst opleidt, dient blootstelling te worden voorkomen door een adequate afzuiging.

Enkele van de vakgebieden waar afzuiging noodzakelijk is zijn:
• Houtbewerking: afzuiging van houtstof van machines.
• Lasopleidingen: lasrookafzuiging.
• Metaalbewerking: afzuiging van olie en emulsienevel en spanen.
• Elektronica: soldeerdampafzuiging.
• Bouw opleidingen: stofafzuiging in het metsellokaal.
• Bakkerij opleiding: stofafzuiging bij deegbereiding.
• Auto vakopleiding: uitlaatgasafzuiging.
• Schilders opleiding: afzuiging van verf en oplosmiddelen dampen.

Voor al deze opleidingen is een praktische oplossing mogelijk. In de meeste gevallen kan dit door het toepassen van bronafzuiging. Hiermee wordt blootstelling tot een minimum beperkt en dit is te realiseren met een relatief gering afzuigvolume en een beperkte investering.
Of het gaat om nieuwbouw projecten, verbouwingen of aanpassingen in bestaande situaties: Aero biedt een praktische oplossing.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op