Scheepsbouw


  • Lasdampafzuiging
  • Stofafzuiging

Er zijn globaal drie materialen waarvan schepen worden gemaakt: hout, kunststof en staal. Bij het bewerken van elk van deze materialen komt stof en damp vrij dat moet worden afgezogen.

Voor het afzuigen van houtbewerking verwijzen wij u naar de omschrijving onder: Houtverwerkende industrie.

Stofafzuiging

Stof dat ontstaat bij het schuren, slijpen of snijden van kunststof kan vaak direct bij de bron worden afgezogen. De meeste stationaire machines of handgereedschappen, kunnen worden voorzien van een adequate afzuiging waardoor het stof zich niet verspreid in de omgeving. De gezondheid en productiviteit van de medewerkers is hierbij gebaat. Het schoonmaken van de werkomgeving is mogelijk met een (centraal) stofzuigsysteem of mobiele stofzuiger; hetzelfde systeem waarmee handgereedschappen worden afgezogen.

Dampafzuiging

Dampen die vrijkomen bij de productie van kunststof (zoals polyester) dienen doorgaans door middel van afzuig en ventilatie systemen te worden verwijderd. Hierbij dienen de dampen laag bij de grond te worden afgezogen omdat deze zwaarder zijn dan lucht.

Bronafzuiging en ventilatie- en filtratiesystemen

Las- en slijpwerkzaamheden in de scheepsbouw zijn vanwege de aard van de schepen vrij specifiek. Er wordt gelast in besloten ruimtes in het schip (dubbele wand) waardoor specifieke eisen worden gesteld aan praktische oplossingen. Ook door de afmetingen van schepen is een praktische oplossing een uitdaging.

Enerzijds kan bronafzuiging worden toegepast; zeker wanner het gaat om laswerkzaamheden in besloten ruimtes. Hierbij is geïntegreerde toortsafzuiging een mogelijke oplossing. Een andere oplossing is een bij de laswerkzaamheden geplaatste afzuigmond met een flexibele slang welke de lasrook buiten de ruimte brengt.

Anderzijds kunnen ruimte ventilatie en filtratiesystemen een goede oplossing zijn voor de lasrook problematiek omdat bronafzuiging niet altijd praktisch is. Vanwege de afmetingen van het schip en vaak wisselende lasplaatsen is het vrijkomen van lasrook haast onvermijdelijk. Een ruimte ventilatie en filtratiesysteem kan ervoor zorgen dat de lasrookconcentratie onder de wettelijke Mac waarde kan worden gehouden. Persoonlijke adem bescherming is in de meeste gevallen een must.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op