Restauratie werkplaatsen


  • Stof en dampafzuiging bij restauratiewerkzaamheden
  • Dampafzuiging oplosmiddelen

Bij het restaureren van gebouwen, ornamenten, metalen voorwerpen, archeologische voorwerpen en schilderijen wordt gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen. Deze zijn hinderlijk en soms schadelijk voor de gezondheid. Ook wordt bij sommige werkzaamheden stof geproduceerd dat moet worden afgezogen.

In een steenhouwerij waar oude ornamenten van gebouwen worden hersteld wordt zandsteen gebruikt. Bij de bewerking komt schadelijk kwartsstof vrij. Dit moet direct bij de bron worden afgezogen. Soms is dit mogelijk met directe gereedschap afzuiging en in andere situaties kan een flexibele afzuigarm of afgezogen cabine de juiste oplossing zijn.

Bij get schoonmaken er restaureren van oude schilderijen wordt gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen waarbij oplosmiddelen vrijkomen. Deze kunnen worden afgezogen met behulp van een flexibele afzuigarm.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op