Recycling industrie


  • Stofafzuiging shredder installaties
  • Stofafzuiging sorteer werkzaamheden
  • Schoonmaken van de werkomgeving

Het terugwinnen van kostbare grondstoffen is het doel van de recyclingindustrie. Een groeiend maatschappelijk besef dat grondstoffen kostbaar zijn en dat we niet alles maar kunnen blijven weggooien, zorgt ervoor dat de recyclingbranche meer en meer te verwerken krijgt.

Stofafzuiging

Bij het recyclen komt gedurende verschillende stappen in het proces stof vrij: bij verkleinen (shredder), zeven en ziften, op overstortpunten van lopende banden en bij sorteren van materiaal. Elk van deze stappen vraagt een specifieke aanpak, maar een adequate afzuiging is mogelijk. Door een goede afzuiging worden de werkomstandigheden beter en het milieu wordt ermee ontzien.

Stofzuigen

Voor een schone werkomgeving is het schoonmaken met een stofzuigsysteem of met mobiele stofzuigers de oplossing. Het stof wordt opgezogen en verzameld en kan worden afgevoerd in plaats dat het wordt verplaatst met bezem of perslucht.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op