Papier-, vezel- en textielindustrie


  • Stofafzuiging bij tapijtproductie
  • Stofafzuiging bij textielproductie
  • Papierstof afzuiging
  • Stofafzuiging bij isolatiemateriaalproductie

Bij productie van tapijt, matten en textiel worden weefmachines, tuftmachines en andere productiemachines gebruikt waarvan stof vrijkomt. Dit vervuilt de omgeving en machines en leidt tot extra slijtage. Bovendien komt het de veiligheid op de werkplek niet ten goede. Waar mogelijk kan worden overwogen bronafzuiging toe te passen zodat het stof zich niet verspreidt. In de overige situaties is regelmatig schoonmaken van de werkomgeving noodzakelijk.

Aan de afzuig- en filterapparatuur worden specifieke eisen gesteld vanwege de aard en hoeveelheid stof. Het is zaak hier terdege rekening mee te houden.
In deze branche wordt daarnaast gewerkt met grondstoffen waarmee de kunststof rug van matten en tapijten wordt gemaakt. Bij het wegen, mengen en doseren komt stof vrij. Dit kan vaak eenvoudig bij de bron worden afgezogen met een flexibele afzuigarm of vast afzuigpunt bij de werkzaamheden. Door deze simpele oplossing wordt verspreiding van stof voorkomen; een schonere en prettiger werkomgeving is het gevolg.

Bij de productie, verwerking en recycling van papier komt papierstof en papierafval vrij. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden kan bronafzuiging worden overwogen of moet ervoor gekozen worden de vervuiling achteraf te verwijderen met een stofzuigsysteem. Bij het snijden van papier kan meestal een adequate bronafzuiging worden gerealiseerd. Ook bij de productie kan bij diverse stappen succesvol afzuiging worden toegepast. Hiermee blijven de productieomgeving en machines schoner hetgeen onderhoudskosten reduceert.

Bij de productie van isolatiemateriaal (zowel vezelachtige isolatie als bij schuimvormige isolatie) komt bij de productie en verwerking stof en damp vrij. Het is onwenselijk dat dit in de omgeving terecht komt en moet dus worden afgezogen. Denk hierbij aan het zagen en frezen van kunststof isolatiemateriaal waarbij een grote hoeveelheid kunststof vrijkomt dat zich overal aan hecht door statische oplading. Aan de afzuiging en filtratie worden specifieke eisen gesteld en hiermee dient rekening te worden gehouden bij de keuze van een afzuiginstallatie.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op