Metaalindustrie: Verspanen


  • Spanenafzuiging in een draaierij
  • Spanenafzuiging bij zagen
  • Stofzuigen van de werkomgeving

Spanen die vrijkomen bij frezen, draaien, zagen en boren van metaal componenten kunnen hinderlijk zijn en vervuilen de machines en omgeving. Daarom dienen deze verwijderd te worden. In de praktijk gebeurt dit vaak door de spanen met perslucht weg te blazen. Dit is echter het verplaatsen van het probleem; de spanen komen overal terecht en ook de koelvloeistof wordt meegeblazen waardoor de machine en omgeving extra vervuilt. Bovendien geeft het blazen met perslucht veel geluidsoverlast in de werkomgeving en is persluchtverbruik niet goedkoop.

Het is beter de spanen weg te zuigen met een stofzuigsysteem of mobiele spanenzuiger. Hiermee worden de spanen opgezogen en verzameld in een opvangton of container zodat het afvoeren makkelijk en snel kan worden uitgevoerd. De vloeistof wordt gecontroleerd opgevangen en kan eveneens worden afgevoerd of zelfs teruggevoerd in het proces. Hiermee wordt vervuiling en milieuschade voorkomen.
Het is met een centraal stofzuigsysteem voorzien van opvangtrechters zelfs mogelijk een automatisch spanenafvoersysteem te realiseren waardoor op de arbeidskosten van medewerkers die anders de spanen handmatig zouden moeten afvoeren, bespaard kan worden. Het is ook mogelijk de spanen samen te persen waardoor de vloeistof wordt verwijderd en kan worden bespaard op afvoerkosten; samengeperste spanen brengen vaak meer op bij de afvoer dan losse spanen.

Met hetzelfde stofzuigsysteem kan de werkomgeving makkelijk worden schoongemaakt hetgeen de veiligheid bevorderd en een prettiger werkomgeving creëert.

De koelvloeistof kan met een vloeistofzuiger of voorafscheider worden opgezogen waardoor de machines en omgeving makkelijker kan worden schoon gemaakt en minder absorptie materiaal heft te worden gebruikt.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op