Metaalindustrie: Snijd- en andere thermische processen


  • Afzuiging van plasma, autogeen, brandsnijden en laser snijden (snijdtafel)
  • Afzuiging van vlamspuiten
  • Afzuiging van zinkspuiten

Bij het thermisch snijden van staal komt een grote hoeveelheid stof, damp en warmte vrij. Het stof is schadelijk voor de gezondheid, te vergelijken met lasrook en dient derhalve te worden afgezogen.

Veel thermische snijdprocessen vinden plaats met een geautomatiseerde snijdinstallatie waarbij de branders op een portaal zijn bevestigd welke op rails staat en daardoor een groot bereik heeft. Globaal wordt er gesneden met autogeen branders, plasma of laser. Elk proces heeft bepaalde kenmerken en inzetgebied.
Elk proces vraagt ook specifieke kennis op gebied van afzuiging en filtratie. De hoeveelheid stof en rook kan behoorlijk verschillen afhankelijk van het snijdproces en de dikte van het materiaal dat wordt gesneden.

De snijdprocessen vinden meestal plaats boven een afzuigtafel waarop het te snijden materiaal is gelegd. De tafel realiseert directe bronafzuiging van de rook, stof en damp die bij het snijden in grote hoeveelheden vrijkomt. De tafels zijn doorgaans onderverdeeld in segmenten die worden afgezogen op het moment dat de brander zich erboven bevindt. Op deze wijze wordt de totaal benodigde afzuigcapaciteit beperkt. De afgezogen rook, stof en damp wordt via een afzuigkanaal naar een afzuigunit met filter en ventilator getransporteerd.
De gefilterde lucht wordt doorgaans naar buiten afgeblazen.
In geval er aluminium of andere lichtmetalen worden gesneden, wordt geadviseerd explosiebeveiliging op het filter toe te passen.

Ook bij andere thermische processen zoals zinkspuiten of vlamspuiten, komt een grote hoeveelheid stof en warmte vrij. Afzuiging vindt bij deze processen doorgaans bij de bron plaats door een afzuigkap of afzuigwand. De afzuiginstallatie dient bestand te zijn tegen de extreme omstandigheden die deze processen met zich mee brengen: veel vonken, stof en grote warmteontwikkeling.

Aero realiseert complete afzuiginstallaties inclusief snijdtafel afgestemd op uw behoeften.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op