Metaalindustrie: Slijpstof, schuurstof en straalstof


  • Afzuiging van slijp- en schuur handgereedschap
  • Afzuiging van een straalinstallatie
  • Stofafzuiging van schuur-, polijst en slijpmachines

Slijpen, schuren, stralen en polijsten zijn vaak voorkomende en noodzakelijke werkzaamheden in de metaalindustrie. Bij al deze werkzaamheden komt een aanzienlijke hoeveelheid stof vrij. Stof dat gezondheidsklachten kan veroorzaken en hinderlijk en vervuilend voor de werkomgeving is. Slijpstof, schuurstof, polijststof en straalstof dient dus te worden afgezogen.

In vrijwel alle gevallen is het mogelijk het stof bij de bron af te zuigen. Of het gaat om een stationair opgestelde machine of een handgereedschap; voor beide is een afzuigvoorziening op de machine en het gereedschap mogelijk. Afhankelijk van de grootte van de af te zuigen machine, kunnen verschillende afzuigtechnieken gebruikt worden. Een grote machine vraagt meer afzuigcapaciteit en minder onderdruk dan een handgereedschap welke door de kleine afzuig aansluiting en dunne slang juist veel onderdruk vraagt, maar minder afzuigcapaciteit.
Voor de laatste toepassing wordt een (centraal) stofzuigsysteem of mobiele stofzuiger gebruikt. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit systeem ook kan worden gebruikt voor het schoonzuigen van de werkplaats. En een schone werkomgeving verhoogt de veiligheid en de productiviteit van uw medewerkers.

Soms is het niet mogelijk bronafzuiging toe te passen. De slijp- en schuurwerkzaamheden kunnen dan worden uitgevoerd in een afgezogen afgescheiden ruimte (cabine) welke van geluiddempende panelen kan worden voorzien om het geluidniveau omlaag te brengen. In de cabine bevindt zich een afzuigwand waarmee een luchtstroom van de medewerker af wordt gecreëerd. Hiermee wordt het stof afgezogen en de medewerker wordt minder aan stof blootgesteld. Afhankelijk van de grootte van de cabine kan een aanzienlijke afzuigcapaciteit nodig zijn.

Indien wordt geslepen aan explosiegevaarlijke metalen, dan dienen maatregelen te worden genomen. Er kan worden overwogen een natfilter toe te passen.

Stralen met machines en vrij stralen zijn werkzaamheden waarbij grote hoeveelheden stof vrijkomen. Het is noodzaak dit goed af te zuigen om verspreiding van het stof naar de omgeving te voorkomen en om zicht te houden op het werk. Vanwege de grootte van de machines en cabines waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, is een flinke afzuiginstallatie met grote afzuigcapaciteit eerder regel dan uitzondering. Met name de filterinstallatie heeft het zwaar te verduren door het grote stofaanbod en de gebruikte filterelementen zijn aan flinke slijtage onderhevig. Het is zaak de juiste keuze te maken, waarbij economische criteria en emissie eisen niet uit het oog verloren mogen worden.

Aero weet welke oplossing voor uw situatie het beste is.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op