Metaalindustrie: Olienevel en emulsienevel


  • Afzuiging van draai- , frees- en boormachines
  • Afzuiging van slijp- en schuurmachines

Bij draaien, frezen, boren, slijpen en schuren worden koelvloeistoffen gebruikt waarvan een deel door het proces als nevel of rook vrijkomt. Deze nevel en rook verspreidt zich door de werkplaats en vervuilt het gebouw, de machines en de medewerkers. De luchtkwaliteit verslechtert hierdoor aanmerkelijk; het inademen van deze rook en nevel is onaangenaam en mogelijk zelfs schadelijk. Door de vervuiling van de omgeving komt ook de veiligheid in het gevaar en machines en motoren hebben extra te lijden door de neerslag van de nevel.

Het probleem laat zich vaak vrij eenvoudig oplossen door het plaatsen van adequate afzuiging op de bewerkingsmachines, waardoor de olie- en emulsiedamp direct bij de bron wordt afgezogen. Veel gesloten bewerkingsmachines zijn door de fabrikant al voorzien van een afzuigaansluiting. Er kan worden gekozen voor een centraal afzuigsysteem waarbij meerdere bewerkingsmachines op het afzuigsysteem worden aangesloten of voor het plaatsen van een afzuig/filterunit per bewerkingsmachine.
Over het algemeen kan worden gesteld dat een mechanisch olienevelfilter het beste resultaat geeft; hiermee kan de afgezogen en gefilterde lucht zelfs worden teruggevoerd in de ruimte. Hierdoor kan worden bespaard op verwarmingskosten.

Voldoende ventilatie blijft echter wenselijk voor een gezond binnenklimaat.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op