Metaalindustrie: Metaalgieterijen


  • Stofafzuiging van zandvormen
  • Afzuiging van ovens
  • Afzuiging van nabewerking

Metaalgieten is een proces waarbij veel stof, damp en hitte vrijkomt. Het is echter niet zo dat de werkomstandigheden in deze industrie niet goed zijn.

Moderne productiemethoden en goede afzuiging van schadelijke stof en damp zorgen ervoor dat een verantwoorde productie kan worden gerealiseerd.

Bedrijfszekere afzuig- en filterinstallaties

De stofuitstoot naar het milieu wordt beperkt door de ovens te voorzien van een goede filterinstallatie. Deze filterinstallatie dient bestand te zijn tegen hoge temperatuur en een flink stofaanbod. Gezien de hoge productiekosten voor het smelten van staal dient de afzuig- en filterinstallatie bedrijfszeker en betrouwbaar te zijn. Stilstand en hoge onderhoudskosten zijn ongewenst. Het is derhalve zaak de juiste keuze te maken voor de beste oplossing die tegemoet komt aan de specifieke wensen en eisen van deze branche.

Met name bij de bereiding en verwijdering van zandvormen komt veel schadelijk (kwarts)stof vrij. Aangezien kwartsstof gezondheid gevaarlijk is, dienen de medewerkers te worden beschermd tegen inademing ervan. Er dient te worden gestreefd naar een adequate bronafzuiging. Dit is mogelijk met flexibele afzuigarmen, afzuigwanden en afzuigtafels. Vormmachines kunnen direct op de machine worden afgezogen. Aangezien zandverwerking redelijk veel slijtage met zich brengt, dient de afzuiginstallatie en het filtersysteem hierop berekend te zijn. Snelle en niet al te kostbare vervanging van filterelementen is hierbij een belangrijk criterium.

Bij de nabewerking van gietdelen wordt geslepen en geschuurd; hierbij komt veel stof vrij dat moet worden afgezogen. Soms is hier bronafzuiging op het gereedschap mogelijk met behulp van een (centraal) stofzuigsysteem. Een ander mogelijkheid is een afgezogen cabine waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een goede afzuiging zorgt ook hier voor een veiliger en gezondere werkomgeving; iets dat zonder meer de productiviteit ten goede komt.

Stofzuiger of centraal stofzuigsysteem

Ondanks afzuigvoorzieningen blijft de noodzaak bestaan de werkomgeving regelmatig schoon te maken. Vegen met een bezem of blazen met perslucht is niet verstandig. Hiermee wordt juist veel stof teruggebracht in de lucht waardoor het ingeademd kan worden. Een stofzuiger of centraal stofzuigsysteem zorgt ervoor dat stof en zand worden opgezogen en niet meer in de werkomgeving terecht komt. Gezien de zware belasting in deze branche worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de apparatuur.

Aero levert en realiseert, waar nodig samen met andere specialisten, afzuiging en filterinstallaties van goede kwaliteit tegen een gunstige prijs.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op