Lasrookafzuiging


De schadelijke gevolgen van het inademen van een te hoge concentratie lasrook gedurende langere tijd zijn algemeen bekend. Vandaar dat de overheid regels en wetten heeft opgesteld om dit te beperken. De laatste aanscherping van de regels is ingevoerd op 1-4-2010 toen de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (Mac-waarde) lasrook wettelijk is vastgesteld op maximaal 1 mg/m3 (als gemiddelde gedurende de werkdag van 8 uren).

Bescherming tegen lasrook door lasrookafzuiging

Werkgevers zijn dus verplicht maatregelen te nemen om hun werknemers te beschermen en dienen te voldoen aan de Mac-waarde.

De te nemen maatregelen voor het afzuigen van lasrook zijn afhankelijk van de volgende factoren: 

  • Het lasproces
  • De stroomsterkte
  • Het gebruikte toevoegmateriaal
  • Het te lassen materiaal
  • De inschakelduur van de lasboog

Aan de hand van deze factoren (en als indicatie het lasdraadverbruik) kan de benodigde afzuigcapaciteit lasrook of ventilatie bepaald worden.

Mogelijkheden lasrookafzuiging

Globaal zijn er twee hoofdmaatregelen om lasrook te bestrijden: bronafzuiging en ruimteventilatie/filtratie.

Bronafzuiging

Bronafzuiging geeft de beste bescherming van de medewerkers. Er is sprake van directe lasrookafzuiging doordat de lasrook direct wordt afgezogen voordat deze zich kan verspreiden. Een goed functionerende en goed gebruikte bronafzuiging kan vrijwel alle lasrook direct afzuigen. Hiervoor is bovendien relatief weinig afzuigcapaciteit nodig. Dit is vanuit het oogpunt van energieverbruik en investering een verstandige keuze.

Bronafzuiging kan worden gerealiseerd met flexibele afzuigarmen en directe toortsafzuiging. Beide vragen een eigen afzuigtechniek en medewerking van de lasser. Heeft u lasrookafzuiging op wisselende plaatsen nodig? Denk dan eens een aan mobiele lasrook afzuiging.

Ruimte ventilatie en/of filtratie

Er zijn echter veel situaties waarin bronafzuiging niet praktisch is of zelfs niet realiseerbaar. Denk aan het werken aan grote werkstukken en wisselende werkplekken in grote werkplaatsen. Voor deze situaties is ruimte ventilatie en/of filtratie in plaats van lasrookafzuiging een goede oplossing. Kort gezegd komt het erop neer dat de luchtinhoud van de werkplaats wordt geventileerd of gefilterd zodat de concentratie lasrook onder de Mac-waarde blijft.

Er zijn verschillende technieken om dit te realiseren:

  • Het push-pull systeem waarbij schone (gefilterde) lucht aan één zijde van de werkplaats wordt ingeblazen en vervuilde lucht aan de andere zijde wordt afgezogen. De lasrookdeken wordt als het ware weggeduwd en afgezogen.
  • Het opmeng systeem waarbij voortdurend schone (gefilterde) lucht met speciale inblaaskoppen de werkplaats wordt ingeblazen waardoor de schone lucht zich mengt met vervuilde lucht. Tevens wordt dezelfde hoeveelheid lucht afgezogen en meestal met een filter (deels) retour geblazen. De lasrookconcentratie wordt als het ware verdund.
  • Het verticale verdringing systeem waarbij schone lucht laag in de werkplaats wordt ingebracht en hoog in de werkplaats wordt afgezogen. De lasrookconcentratie wordt als het ware omhoog geduwd en afgezogen.

Welke oplossing het beste is, hangt af van uw situatie, uw wensen en uw budget. Elke oplossing heeft zijn voordelen en nadelen. Aero helpt u de juiste oplossing te kiezen.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op