Laboratoria


  • Dampafzuiging oplosmiddelen
  • Stofafzuiging bij mengen, wegen en doseren
  • Stofafzuiging bij monstername en testen
  • Stofzuigen van de werkomgeving
  • Stofafzuiging van de ruimte

Er zijn zeer veel uiteenlopende laboratoria, maar in vrijwel alle laboratoria is sprake van het werken met gezondheid gevaarlijke stoffen en dampen. De meeste laboratoria worden dan ook voorzien van goede afzuiging en filtratie en daarnaast ook nog van een gecontroleerde klimaat voorziening.

Bij het uitvoeren van testen, controle van monsters, het wegen, mengen en doseren van stoffen en vloeistoffen ontsnappen altijd wel wat fijnstof en vluchtige dampen. Over het algemeen kunnen deze met een afzuigwand, afzuigtafel, zuurkast of compacte afzuigarm direct bij de bron worden afgezogen voordat inademen en verspreiding naar de omgeving plaatsvindt. Dit zijn veelgebruikte en effectieve methoden voor het afzuigen. Een op de situatie en benodigde afzuigcapaciteit afgestemd filtersysteem dient goed te worden gekozen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met mogelijk explosie- en brandgevaar van het opgezogen goed.

Ook dient bij het ontwerp nagedacht te worden over de afvoer van het stof; vooral indien dit gezondheid gevaarlijk of schadelijk voor het milieu is.

In geval sprake is van explosiegevaar of brandgevaar zullen ook maatregelen genomen moeten worden om een veilige afzuiginstallatie te garanderen.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op