Stofzuigsysteem voor houtverwerkende industrie


  • Stofafzuiging houtbewerkingsmachines
  • Stofzuigsysteem houtverwerkende industrie
  • Stofafzuiging handgereedschap
  • Dampafzuiging lijm en oplosmiddelen

Een industrie waar stofontwikkeling onontkoombaar is, is de houtverwerkende industrie. Of het gaat om zagen, boren, frezen, schuren en schaven, bij vrijwel alle houtbewerkingen komen stof, krullen en zaagsel vrij. Gelukkig houden fabrikanten van houtbewerkingsmachines bij het ontwerpen van hun machines rekening met de mogelijkheid het stof bij de bron af te zuigen. De meeste machines zijn dan ook standaard uitgerust met een afzuigaansluiting.

Stofafzuiging is niet alleen voor de gezondheid van de medewerkers belangrijk; vaak is het noodzaak om de machines optimaal te laten functioneren. Het is zaak de juiste afzuigcapaciteit en zuigkracht voor elke machine te bepalen en een afzuiginstallatie uit te leggen op het gewenste aantal machines dat gelijktijdig moet worden afgezogen. De filtratie van het stof is eveneens een belangrijk criterium; zeker indien de afgezogen en gefilterde lucht weer teruggebracht gaat worden in de werkplaats.

Brand- en explosiegevaar

Er dient serieus rekening te worden gehouden met brand- en explosiegevaar en het ontwerp van de afzuiginstallatie dient hierop afgestemd te zijn. Aangezien het in de houtverwerkende industrie vaak gaat om grote hoeveelheden stof die worden afgezogen, dient goed te worden nagedacht over hoe het stof wordt afgevoerd en verwerkt. Er zijn hiervoor verschillende opties die afgestemd zijn op verschillende situaties en behoeften.

Gereedschap afzuiging

Niet alleen de grote houtbewerkingsmachines kunnen worden afgezogen, ook kleine (hand) gereedschappen kunnen worden voorzien van afzuiging. Veel gereedschappen zijn standaard al voorzien van een afzuigaansluiting en anders kunnen veel gereedschappen worden voorzien van goede gereedschap afzuiging. Hiervoor is een (centraal) stofzuigsysteem of mobiele stofzuiger nodig waarop het gereedschap met een flexibele slang wordt aangesloten. Een bijkomend voordeel van een stofzuigsysteem is dat ook de werkplaats ermee kan worden schoon gemaakt; iets dat in feite noodzaak is in elke werkplaats. Dit zorgt immers voor een veilige en schone werkplek hetgeen de productiviteit ten goede komt en het ziekteverzuim terugdringt.

Dampafzuiging

Soms worden ook lijm, verf en oplosmiddelen toegepast om verbindingen te maken of het hout te beschermen. De dampen die hierbij vrijkomen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Een gerichte afzuiging kan verspreiding voorkomen, waardoor de medewerkers beschermd worden tegen het inademen.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op