Grafische industrie


  • Dampafzuiging drukkerijen
  • Dampafzuiging inkt
  • Papierstofafzuiging drukkerij
  • Papierstroken afzuiging printcentrum
  • Dampafzuiging printers
  • Stofzuigen van de werkomgeving en machines

Dampafzuiging

In de grafische industrie wordt gewerkt met verf, inkt en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij diverse drukprocedés en bij printers komen dampen van oplosmiddelen vrij. Deze dampen dienen te worden afgezogen.

Waar mogelijk kan bronafzuiging worden toegepast door direct op machines af te zuigen. Met behulp van flexibele afzuigarmen of afzuigwanden kunnen dampen bij mengen, doseren of drogen worden afgezogen. Daarnaast is voldoende ventilatie alsmede een beheerst klimaat en vochthuishouding belangrijk voor de kwaliteit van de processen.

Afzuiging van papierstof en papierafval

Een ander probleem in de grafische industrie is papierstof en papierafval. Bij het snijden van papier komen zowel papierstroken als stof vrij. Beide kunnen worden afgezogen waardoor er minder vervuiling van de machines en omgeving is en tijd wordt bespaard op afvoer van papierafval. De messen van drukmachines kunnen worden voorzien van direct afzuiging waarmee het stof bij de bron wordt afgezogen. Papierstroken en stof (van bijvoorbeeld printers) kan ook met behulp van directe afzuiging of met behulp van een opvangtrechter worden afgezogen. Het materiaal kan naar een container worden getransporteerd en ook compact worden samengeperst waardoor minder volume hoeft te worden vervoerd naar de afval verwerker.

Een goed functionerend afzuigsysteem zorgt voor een betere werkomgeving: gezondere medewerkers en een kwalitatief beter product.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op