Energiecentrales


  • Afzuiging van stof van biomassa
  • Centrale stofzuigsystemen
  • Pneumatisch transport

Door het groeiende besef dat de natuurlijke energiebronnen eindig zijn, wordt gezocht naar alternatieven. Biomassa is een alternatieve energiebron die inmiddels in groeiend tempo wordt ingezet door energiebedrijven.

Dit vergt de inzet van de nodige afzuig- en transportvoorzieningen. Biomassa wordt aangevoerd per schip of vrachtwagen en dient getransporteerd te worden naar hamermolens waar het wordt verkleind. Deze hamermolens dienen te worden afgezogen en de lucht gefilterd. In het proces zijn nog meer stappen zoals zeven, opslag en transport via lopende banden waarbij ook stofafzuiging noodzakelijk is.Voor het transport van houtstof naar de verbrandingsinstallatie wordt doorgaans pneumatisch transport gebruikt.

Om de fabriek schoon te houden en gezondheidsrisico's te bepreken is een (centraal) stofzuigsysteem de oplossing. Dit kan ook worden ingezet bij (kleine) calamiteiten waarbij (grote hoeveelheden) houtstof dient te worden opgezogen.

Bij het afzuigen van biomassa en houtstof dient terdege rekening gehouden te worden met explosie- en brandgevaar.

Aero werkt samen met de specialisten op dit gebeid om een totaaloplossing te kunnen aanbieden voor de ontstoffing, pneumatisch transport en stofzuiginstallaties voor energiecentrales.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op