Elektrotechnische industrie


  • Soldeerdampafzuiging
  • Stofafzuiging

Bij solderen komen hinderlijke soldeerdampen vrij die moeten worden afgezogen. Aangezien de soldeer werkzaamheden meestal op een vaste werkplek worden uitgevoerd, kunnen de soldeerdampen eenvoudig bij de bron worden afgezogen met een flexibele afzuigarm. Dit is een compact type arm met een diameter van Ø50mm. of Ø75mm. De arm kan op de tafel worden bevestigd of aan de muur of het plafond.

Er zijn afzuigunits met verschillende capaciteiten en filters leverbaar.
Een andere mogelijkheid is afzuiging direct op de soldeerbout. Hiervoor wordt een kleine flexibele slang op de bout bevestigd welke de dampen direct bij de bron afzuigt. Voordeel van deze oplossing is dat afzuiging altijd aanwezig is; er hoeven geen extra handelingen te worden gedaan. Ook kan met een zeer geringe afzuigcapaciteit worden volstaan.

Voor het schoonmaken van elektrotechnische componenten (zoals computers) kan een stofzuiger of stofzuigsysteem worden gebruikt. Door het stof op te zuigen wordt verspreiding ervan door de werkplaats voorkomen wat gebeurt wanneer perslucht wordt gebruikt om de componenten schoon te blazen.

Aero levert oplossingen die de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op