Chemische industrie


  • Dampafzuiging oplosmiddelen
  • Stofafzuiging bij mengen en doseren
  • Stofzuigen van de werkomgeving en machines

Bronafzuiging

In de chemische industrie ontstaan bij vele werkzaamheden stof en dampen die vaak schadelijk zijn voor de medewerkers en omgeving. Bronafzuiging is veelal noodzaak. Bronafzuiging, bijvoorbeeld met behulp van flexibele afzuigarmen, kan worden toegepast bij wegen, mengen en doseren van zowel vaste stoffen als vloeistoffen.

Vanwege de aard van de stoffen en dampen die moeten worden afgezogen, zijn vaak speciale afzuigarmen noodzakelijk. Denk hierbij aan roestvaststalen afzuigarmen, gegalvaniseerd stalen afzuigarmen of poeder gecoate afzuigarmen. In de meeste gevallen zijn armen met een buiten de luchtstroom gemonteerde ondersteuningsconstructie wenselijk.

Atex wetgeving

In de chemische industrie is het voorkomen van explosierisico's bijna een automatisme vanwege de stof- en dampsoorten die worden verwerkt. In het kader van Atex wetgeving dienen bedrijven deze explosierisico's te hebben geïnventariseerde. Bij de keuze van een afzuiginstallatie zal hiermee terdege rekening gehouden dienen te worden.

Filtersystemen dienen te zijn afgestemd op de eigenschappen van de stoffen die worden afgezogen; deze kunnen bijvoorbeeld, hygroscopisch, kleverig, of statisch zijn. Het stofaanbod en stofgrootte zijn eveneens belangrijke factoren bij de keuze voor het juiste filter. Dampen kunnen worden geneutraliseerd met behulp van actief kool of door een gaswasser.

Good housekeeping

Good housekeeping is een bekend begrip in de chemische industrie. Door de omgeving en machines schoon te houden worden de gezondheidsrisico's en het explosierisico beperkt. Een centraal stofzuigsysteem of mobiele stofzuiger is een middel om de hoeveelheid stof in de werkomgeving terug te dringen zodat de risico's ervan beperkt worden. Daarnaast is een schone productieomgeving en een schone productiemachine vaak een must om een goed product te kunnen maken.

In sommige gevallen is een stofzuigsysteem een economisch verstandige investering die zich snel terugverdient, door afzuiging en terugwinning van kostbaar product en grondstof.

Terugwinnen van grondstoffen

Sommige grondstoffen kunnen zeer kostbaar zijn waardoor gerichte afzuiging ervoor zorgt dat product kan worden teruggewonnen dat anders verloren zou gaan. Een investering in een afzuiginstallatie kan zich in deze gevallen heel snel terugverdienen.

Aero levert componenten en installaties die afgestemd zijn op de eisen die door de branche worden gesteld.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op