Stofdamp en dampafzuiging in bulk, op- en overslagundustrie


  • Stofafzuiging in de bulkindustrie
  • Stofzuigen in de op- en overslag
  • Dampafzuiging in de op- en overslag

Beperk problemen door stof en dampen

In de op- en overslag en bulkindustrie ontstaan zowel stof als dampen bij het verwerken van de diverse grondstoffen. Vaak is het mogelijk deze bij de bron af te zuigen. Dit beperkt direct de problemen die door stof en dampen zouden kunnen ontstaan. Afhankelijk van de stof- of dampsoort kan explosiegevaar aan de orde zijn. U als bedrijf heeft dit risico hoogstwaarschijnlijk al geïnventariseerd. Om het risico te beperken kan afzuiging een hulpmiddel of zelfs noodzakelijk zijn.

Centrale stofzuigsystemen of (semi) mobiele stofzuigers

U kunt hierbij denken aan stofzuigsystemen die ervoor zorgen dat de hoeveelheid stof wordt teruggebracht waardoor het explosierisico wordt beperkt (good housekeeping). Hiervoor kunnen centrale stofzuigsystemen of (semi) mobiele stofzuigers een oplossing bieden. Door regelmatig te stofzuigen worden de risico's van een explosie en de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt.

Directe bronafzuiging

Bij op- en overslag is het mogelijk stof en dampen die ontstaan bij de bron af te zuigen. Denk hierbij aan stofafzuiging op lopende banden en (over) stortpunten. Ook bij het verplaatsen van vloeistoffen van bijvoorbeeld bulk opslag naar kleinere opslagvoorzieningen (vatten, containers) kan bronafzuiging worden toegepast om dampen van oplosmiddelen af te zuigen.
Directe bronafzuiging voorkomt verspreiding naar de omgeving en hierdoor worden medewerkers en omgeving beter beschermd en het resulteert in een schonere werkomgeving en geringere belasting van het milieu.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op