Brandbeveiliging en explosiebeveiliging ATEX


Bij het afzuigen van brandgevaarlijke en/of explosie gevaarlijke stofsoorten, stofmengsels en gassen, kan door een externe ontstekingsbron een explosie of brand ontstaan. De gevolgen van brand en explosie kunnen zeer verstrekkend zijn; van materiële schade en productieverlies tot persoonlijk letsel in de meest ernstige vorm.

Atex wetgeving

Brand- en explosiegevaar komt vaker om de hoek kijken dan verwacht en het is dan ook verstandig hier terdege rekening mee te houden bij het ontwerp van een afzuiginstallatie of filtersysteem. Bovendien dient u zich te houden aan de Atex wetgeving die hiervoor is opgesteld en welke per 1-7-2003 van kracht is geworden. Aero adviseert in voorkomende situaties de montage van brand- en explosiebeveiligingsapparatuur. Aero biedt een klant specifieke oplossing; een advies dat is toegespitst op uw situatie. 


Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op