Ruimte ventilatie- en filtratie systeem voor lasrook


Lasrook is, zoals bekend zal zijn, schadelijk voor de gezondheid. Lassers en hun collega’s in de hal dienen daarom beschermd te worden tegen het inademen van te hoge concentraties lasrook. De overheid heeft de Mac waarde (maximaal aanvaarbare concentratie) daarom vastgesteld op 1 mg/m3.
Soms kan dit relatief eenvoudig worden gerealiseerd met bronafzuiging. Door de lasrook direct bij de bron af te zuigen, wordt inademing en verspreiding naar de omgeving voorkomen.

Filtratiesystemen volgens opmeng principe

In veel gevallen wordt echter gelast aan grote constructies en is het lastiger om hieraan te voldoen. Bij meerdere metaalbedrijven in het land heeft Aero hiervoor een ruimte ventilatie- en filtratie systeem gerealiseerd volgens het opmeng principe: de werking berust op het krachtig maar tochtvrij inblazen van gefilterde lucht om een homogene (gelijkmatige) verdeling van schone- en vervuilde lucht te realiseren.

De oplossing van Aero betreft een complete afzuig- en filterunit die in de werkplaats wordt opgesteld en welke continue lucht uit de werkplaats afzuigt, filtert en weer inblaast. De unit is opgebouwd uit een patronenfilter met ventilator in geluiddempende kast en een speciaal inblaasplenum op de filterunit. Deze zorgt ervoor dat de gefilterde lucht wordt gemengd met (vervuilde) lucht in de ruimte. Hiermee wordt de concentratie lasrook omlaag gebracht tot onder de Mac waarde.

De afzuigcapaciteit wordt bepaald aan de hand van het lasdraad verbruik en afhankelijk van de benodigde ventilatie capaciteit kan met één of meerdere units worden volstaan. De units worden vrijwel stekkerklaar geleverd en er zijn geen zuig- en blaasbuizen in de werkplaats nodig die een tijdrovende montage vergen.

Doordat de lucht in de hal wordt gerecirculeerd, is dit systeem energiezuinig. Omdat de filterunit niet zorgt voor verse lucht is aanvullend een dakventilator gemonteerd voor afvoer van vervuilde lucht naar buiten. Doordat hierdoor onderdruk ontstaat in de werkplaats, komt er verse buitenlucht binnen door openstaande deuren.

Op bijgevoegde foto’s staan enkele van de door Aero gerealiseerde systemen bij verschillende klanten.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op