Olie- emulsie- en waternevel afzuiging van metaal bewerkingen


Aero krijgt regelmatig aanvragen van metaalbewerkingsbedrijven voor het afzuigen van olie- en emulsienevel van verspanende machines. Bij slijpmachines gaat het om watermist.

De bewerkingsmachines, zoals draai-, frees- en slijpbanken, produceren heel wat mist die de werkomgeving vervuilt. Dit veroorzaakt niet alleen een ongezonde werkomgeving maar leidt ook tot extra slijtage en storingen aan apparatuur.

In veel gevallen kan een adequate oplossing worden gerealiseerd door toepassing van (bron) afzuiging op de bewerkingsmachine. Dit kunnen direct op de machine gemonteerde units zijn die de mist afzuigen en filteren waardoor de schone lucht in de werkplaats kan worden teruggeblazen. Er kan ook worden gekozen voor grotere centraal opgestelde units welke middels een zuigleiding meerdere machines afzuigen.

In beide gevallen kan de gefilterde mist als vloeistof worden teruggevoerd in het proces waardoor bespaard kan worden op de kosten van koelvloeistof. Omdat er ook verse lucht de werkplaats dient te worden ingebracht, kan er ook voor gekozen worden de gefilterde lucht naar buiten af te blazen en hiervoor in de plaats verse buitenlucht toe te voeren.

Indien bronafzuiging niet mogelijk is, kan een ruimteventilatie/filtratiesysteem de oplossing bieden om het vervuilingsniveau in de werkplaats omlaag te brengen. Er zijn verschillende manieren mogelijk om dit te realiseren en ook hier kan een combinatie van filtratie met retourlucht en afvoer van vervuilde lucht met toevoer van verse lucht gemaakt worden.

Door deze maatregelen wordt de luchtkwaliteit van werkomgeving flink verbeterd; zowel het binnen- als buitenmilieu is hierbij gebaat. Dit bevordert tevens een economische en verantwoorde bedrijfsvoering.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op