Afzuiging van lijmdampen


Veiligheidspakken dienen uiteraard volledig gesloten te zijn, willen de dragers goed beschermd zijn in de vaak gevaarlijke omgeving waarin zij zich begeven. Bij een landelijk bekende leverancier van veiligheidsproducten en beschermende kleding worden veiligheidspakken gecontroleerd en gerepareerd.

Bescherming tegen oplosmiddelen

Bij de reparatie worden lijmen en oplosmiddelen gebruikt die op z’n minst onaangenaam zijn voor de medewerkers. De medewerkers dienen beschermd te worden tegen het inademen van te hoge concentraties ervan.

Voorkomen inademen dampen

In eerste instantie leek het lastig dit probleem op te lossen; een andere leverancier van afzuigapparatuur had een zeer kostbare oplossing met een grote ventilatiehoeveelheid bedacht. Deze oplossing was voor de klant niet praktisch en ook niet haalbaar. In overleg met Aero is besloten om bronafzuiging met laboratorium afzuigarmen toe te passen zodat de dampen bij de bron kunnen worden afgezogen. Door bij de bron af te zuigen wordt voorkomen dat de medewerkers de dampen inademen en wordt verspreiding in de werkomgeving voorkomen. Een bijkomend voordeel is dat deze oplossing met een relatief gering afzuigvolume werkt.

Werkplek afzuiging

De klant heeft zelf eerst twee afzuigarmen, de ventilator en de zuigleiding aangeschaft bij Aero en de installatie zelf gedaan waarbij werd afgesproken dat indien de oplossing niet zou werken, Aero de componenten zou terugnemen. Toen bleek dat de oplossing uitstekend werkt, heeft de klant nog twee afzuigarmen en ventilator gekocht om ook de andere werkplek van afzuiging te voorzien.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op