Aero realiseert dampafzuiging bij leverancier laboratorium benodigdheden


Bij een van Nederland’s grootste leveranciers van laboratorium benodigdheden, heeft Aero onlangs een dampafzuigsysteem gerealiseerd. Dit systeem wordt gebruikt in de vulruimte waar verpakkingen worden gevuld met grote verscheidenheid aan vloeistoffen die in laboratoria worden gebruikt. Bij het vullen komen soms schadelijke en explosiegevaarlijke dampen vrij die moeten worden afgezogen; enerzijds om de medewerkers maximaal te beschermen tegen inademing en anderzijds om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Bronafzuiging met twee afzuigarmen

Er is gekozen voor een bron afzuigsysteem waarmee de dampen direct bij de bron worden afgezogen zodat deze zich niet in de ruimte kunnen verspreiden. Er zijn twee afzuigarmen gemonteerd welke licht en eenvoudig bij de vulwerkzaamheden kunnen worden gepositioneerd en welke in de gewenste positie blijven staan. Hiermee wordt maximale bescherming met een minimale afzuigcapaciteit gerealiseerd.

Als extra is een afzuigpunt op de vloer van de ruimte gemonteerd zodat de dampen, die zwaarder zijn dan lucht, die mogelijk niet direct afgezogen zijn alsnog worden afgezogen.

Er is een ventilator buiten op het dak geplaatst en deze blaast de dampen buiten af. Het gehele systeem is conform de Atex richtlijnen geleidend en vonkvrij uitgevoerd.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op