Aero realiseert dampafzuiging bij tankwagen belading


Aero heeft inmiddels op twee locaties bij een landelijk bekend tank op/overslagbedrijf dampafzuiging gerealiseerd bij het beladen van tankwagens.

Het beladen van de tankwagens gebeurt met vulpijpen in een overdekt beladingsstation. Aangezien sommige vloeistoffen nare dampen veroorzaken, geeft dit overlast voor de medewerkers die zich in het beladingsstation bevinden.

Bronafzuiging bij beladingsopening

Dit probleem is in overleg met de klant opgelost door plaatsing van een flexibele afzuigarm welke dichtbij de beladingsopening kan worden gepositioneerd waardoor de dampen direct bij de bron worden afgezogen. Hiermee wordt verspreiding van de dampen voorkomen en is het mogelijk om met een geringe afzuig capaciteit een maximaal effect te bereiken. De dampen worden met een ventilator buiten de beladingsruimte afgeblazen zodat ze geen overlast meer veroorzaken.
Meer informatie nodig of een advies op maat?


Neem contact met ons op